Projecten

04

DEC

09

DEC

28

DEC

Projecten


Africa Daryeel streeft ernaar om samen met anderen duurzame oplossingen te vinden voor de armoede en het lijden dat mensen in Somalië doormaken. Daarmee fungeert Africa Daryeel als een brug tussen lokale gemeenschappen en internationale organisaties. Africa Daryeel mobiliseert ook Diaspora om zich via sport in te zetten voor de ontwikkeling van hun land van herkomst. Ons werk in Somalië is met name gericht op Zuid- en Centraal-Somalië. Dit is gebaseerd op de mate van armoede en achterstand die in deze regio's bestaat.

 

Vrouwen en kinderen zijn de belangrijkste doelgroep voor de activiteiten van Africa Daryeel in Somalië. Dit komt omdat zij de meest kwetsbare en achtergestelde groep in Somalië zijn.

 

Africa Daryeel-programma's zijn ook gericht op jongeren en volwassenen in de samenleving, vooral vrouwen. Bijvoorbeeld. Onze programma's zijn opnieuw gericht op gemeenschapsleiders, maatschappelijke organisaties en CBO's. Dit is gericht op het ontwikkelen van goed geïnformeerde en beschaafde individuen en leden van de samenleving die zichzelf kunnen ontwikkelen in levensvaardigheden en ook kunnen bijdragen aan het bereiken van zelfredzame gemeenschappen.

 

Activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van de hulpverlening van Africa Daryeel zijn gericht op ontheemden (IDP) en mensen in rampgebieden. Om de betrokkenheid van de diaspora bij de wederopbouw en ontwikkeling van Somalië te vergroten, richt Daryeel zich ook op het werken met Somalische migranten (vooral jongeren), diaspora-organisaties en netwerkorganisaties.

 

De eerste project(en) van Africa Daryeel waren gericht op de ondersteuning van basisscholen in Zuid- en Centraal-Somalië. Deze activiteiten zijn uitgevoerd met steun van fondsen die zijn ingezameld vanuit de Somalische diaspora in Nederland en van donateurs in Nederland.

 

Onze jarenlange ervaring in Somalië heeft een lange weg afgelegd om te bewijzen dat de diaspora ook kan bijdragen aan de ontwikkeling van het land, vooral op het gebied van basisonderwijs en gezondheid, ook al vertrekken ze nog steeds naar het buitenland. Dit succesverhaal heeft veel kansen gecreëerd om te werken.

De doelstellingen van de gezondheidsinterventie van stichting Afrika Daryeel zijn om de kwetsbare gemeenschappen te bereiken door noodhulp en rehabilitatieprogramma's te implementeren om de levenskwaliteit van de doelgemeenschappen te verbeteren. Het algemene doel dat de eerstelijnsgezondheidszorg wil bereiken is gezondheid voor alle doelgroepen in het doelgebied.


Gezondheidsposten in de operationele gebieden zijn een van de kosteneffectieve benaderingen voor de gezondheidszorg voor de arme bevolkingsgroepen in de afgelegen gebieden. Deze faciliteiten worden beheerd en beheerd door de gemeenschap zelf via de capaciteit van de CHW die beperkt is; niettemin zijn ze in staat om de veel voorkomende ziekten op dorpsniveau te beheersen.


Dit initiatief heeft tot doel de huidige gezondheidsproblemen in de regio Galgadud aan te pakken om de morbiditeit en mortaliteit te verminderen, de gezondheid van de algemene bevolking te verbeteren met meer nadruk op vrouwen en kinderen in het geografische gebied en de voordelen te behouden die zijn behaald tijdens de eerdere gezondheidsinterventies.