Over ons

Stichting Afrika Daryeel helpt.

Afrikadaryeel heeft een rechtsvorm van een stichting. Stichting heeft geen winstoogmerk. 


De activiteiten van de Stichting hebben alleen een sociale doel.

Stichting Bestuur die bestaat sinds 2022 uit twee leden. Het bestuur is verantwoordelijk van de besluitvorming  en de uitvoering van het beleid van de Organisatie.


De voorzitter van de organisatie A. A. Egal is een heel ervaren bestuurder. Hij is ook de oprichter van Afrikan Daryeel. Dhr. Egal is verantwoordijk van de contaten naar buiten. Hij verricht ook de daglijkse werzaamheden van de organisatie. Hij geeft ook nodige sturing aan de vele vrijwilligers bie betrokken zijn van Afrika Daryeel.


Daarnaast is een Secretaris, Hamdi Mohamud, ze is verantwoordelijk voor de adminstratie and de documentatie van de organisatie. Het notuleren van de vergaderingen en andere bijeenkomsten hoort bij haar taken.


 

 

Onze geschiedenis

Het noord-oosten van Afrika (somalie, Ethiopie, Sudan, Uganda en Eritrea) worden de laatste drie decennia geteisterd door hevige langdurige (burger) oorlogen en rampzalige droogte. Hierdoor leven de bewoners van deze regio in grote armoede, honger, gevaar en politieke instabiliteit. Dit leidt tot grote vluchtelingenstroom naar europ en nederland.


Sinds de oprichting heeft de organisatie, op kleine schaal, veel voor de achterban in Nederland en de bevolking in noordoost Afrika kunnen betekenen en een vaste groep vrijwilligers en sponsoren om zich heen kunnen verzamelen.

2000

2004

2010

2019

Wij zijn begonnen in het jaar 2000, in Nederland, als groep vluchtelingen vanuit

Noordoost Afrika, die hun bezorgdheid over de situatie in hun landen deelden en hier vanuit Nederland iets aan wilden doen.

In 2004 hebben enige van ons de organisatie officieel als Stichting Afrika Daryeel laten registreren.

Wat als een wens en droom begon is realiteit geworden, nl. de armste kinderen van dorpen in Somalia, goed basisonderwijs geven. Kinderen waarvan velen nooit onderwijs hebben gehad of onregelmatig naar school gingen en daardoor een achterstand op hebben gelopen.

In samenwerking met verschillende vrijwilligers, bedrijven en organisaties hebben wij een mijlpaal bereikt. Wij hebben vele kwetsbare groepen bereikt in oost afrika door hen te voorzien van voedeslpakketen en medicijnen. Hier zijn wij enorm trots op en heeft ons gemotiveerd om nog meer te doen. 

Doelstellingen


  1. Helpen en ondersteunen van de kwetsbare groepen zoals kinderen, vrouwen, ouderen en de slachtoffers van de oorlog in de regio.

  2. Opzetten van projecten ter verbetering van waterbronnen, wegen en scholen, medische apparatuur en het ruimen van landmijnen en andere gevaarlijke stoffen.

  3. Stimuleren en bieden van hulp en aan de Noordoost Afrikanen in de regio om hun land en omliggende zeegebieden te laten profiteren.

  4. Faciliteren van de hulp en ondersteuning die Noordoost Afrikanen aan hun families en vrienden geven.

  5. Verbeteren van de betrekkingen tussen het Noordoost Afrikanen en de Nederlanders.

  6. Signaleren van de behoeften en problemen van de bewoners in Noordoost Afrika.

  7. Vergroten van de ontwikkelingshulp aan Noordoost Afrikanen.

  8. Informeren en voorlichting geven aan de Noordoost Afrikanen in Nederland over de situatie van de regio.

  9. Bewust maken van de kinderen en de jeugd van Noordoost Afrikanen afkomst over de situatie in de regio, zodat ze een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van hun land.

Onze vooruitgang 

20.000+

kwetsbare mensen bereikt

20+

projecten

13+

Vrijwilligers

Bestuursleden

A. A. Egal

Voorzitter

H. M. Warsame

Secretaris

Jaarcijfers

2018 tot 2021

Beleid en

Organisatie