aFRIKADARYEEL      ORGANISATION

Missie, visie, doelgroep en doelstellingen

Afrika Daryeel streeft naar een Noordoost Afrika zonder honger en oorlogsgeweld waarin de bewoners zich laten besturen door  regeringen die door hen zelf op een democratische zijn gekozen, zodat de mensen veilig kunnen werken aan en profiteren van de  economische vooruitgang van het land.

 

Om dat te bereiken werkt Afrika Daryeel vooral aan projecten om kinderen onderwijs en daarmee een toekomst te geven en aan kleine landbouwprojecten om zelfstandig voedsel te verbouwen en inkomen te genereren.  Daarnaast doet  de stichting veel  op het gebied van bewustwording van de bewoners en de vluchtelingen in Nederland.

De doelgroep bestaat uit de kinderen, vrouwen en ouderen in Noordoost Afrikaanse landen en hun vluchtelingen gemeenschap in Nederland.

 

De concrete doelstellingen van de stichting Afrika Daryeel (volgens de statuten uit 2004) zijn:

ü helpen en  ondersteunen van de kwetsbare groepen zoals kinderen, vrouwen, ouderen en de slachtoffers van de oorlog in de regio;

ü opzetten van projecten ter verbetering van waterbronnen, wegen en scholen, medische apparatuur en het ruimen van landmijnen en andere gevaarlijke stoffen;

ü stimuleren en bieden van hulp en aan de Noordoost Afrikanen in de regio om hun land en omliggende zeegebieden te laten profiteren;

ü faciliteren van de hulp en ondersteuning die Noordoost Afrikanen aan hun families en vrienden geven;

ü verbeteren van de betrekkingen tussen het Noordoost Afrikanen en de Nederlanders;

ü signaleren van de behoeften  en problemen van de bewoners in Noordoost Afrika;

ü vergroten van de ontwikkelingshulp aan Noordoost Afrikanen;

ü informeren en voorlichting geven aan de Noordoost Afrikanen in Nederland over de situatie van  de regio;

ü bewust maken van de kinderen en de jeugd van  Noordoost Afrikanen afkomst over de situatie in de regio, zodat ze een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van hun land.

 


Volg ons op