aFRIKADARYEEL      ORGANISATION

Bestuur

 

Onze Stichting wordt bestuurd door een drietal vrijwilligers in de functie van Voorzitter: 


•  Tropische landbouw;

•  Onderwijs in Nederland zowel als in Noordoost Afrika;

•  Sport.


Financiële Structuur

Kosten van de organisatie worden voornamelijk gedekt door onze donateurs, voor onze activiteiten zoals sport voor jongeren, bewustwordingsbijeenkomsten etc. en onze projecten in Noordoost Afrika zijn wij naast onze eigen fondswervingsacties afhankelijk van sponsoren als gemeenten en stadsdeelraden en Goede Doelen stichtingen en Fondsen. Vooral met het stadsdeel Amsterdam Noord voor activiteiten en Wilde Ganzen voor projecten, hebben wij in de laatste jaren een goede band opgebouwd (Zie hiervoor ook ons beleidsplan onder het kopje ANBI).

 

Door onze lage kosten en geringe vaste lasten zijn wij tot nu toe instaat geweest onze financiën te beheersen. 

Wel zien we dat onze vaste donateurs (vooral onze eigen landgenoten) en sponsoren minder te besteden hebben. We zullen dus voor onze projecten ook naar andere mogelijkheden moeten kijken. Daarom willen wij dit jaar het ANBI Certificaat aanvragen.  Dit creëert  een fiscaal vriendelijk klimaat voor donaties, schenkingen en legaten. 


Volg ons op