aFRIKADARYEEL      ORGANISATION

Afrikadaryeel is een Humanitaire non-profit organisatie die zich bezighoudt met ontwikkelings- hulp. 

Wij zijn begonnen in het jaar 2000, in Nederland, als groep vluchtelingen vanuit 

Noordoost Afrika, die hun bezorgdheid over de situatie in hun landen deelden en hier vanuit Nederland iets aan wilden doen. In 2004 hebben enige van ons de organisatie officieel als Stichting Afrika Daryeel laten registreren.

 

Het Noord Oosten van Afrika (Somalië, Ethiopië, Sudan Uganda en Eritrea) wordt de laatste drie decennia geteisterd door hevige en langdurige (burger)oorlogen en rampzalige droogte.  Hierdoor leven de bewoners van deze regio in grote armoede, honger, gevaar en politieke instabiliteit. Dit heeft geleid tot een grote vluchtelingenstroom naar Europa en Nederland.

 

Sinds de oprichting heeft de organisatie, op kleine schaal, veel voor de achterban in Nederland en de bevolking in Noordoost Afrika kunnen betekenen en een vaste groep vrijwilligers en sponsoren om zich heen kunnen verzamelen. 

 


Volg ons op