aFRIKADARYEEL      ORGANISATION

       

   

   Ons fiscale naam is:  Stichting Afrikadaryeel Organisation

   Ons banknummer is:  NL52ABNA0483166324

   Ons KvK-nummer is: 34206948

   Onze contactgegevens

   Onze Visie en missie

   Ons Jaarrekening 2013-2014-2015

   Ons Beleidsplan 2017 - 2020

   Ons Beleid en orgnisaties 2017 - 2020


Afrikadaryeel heeft een rechtsvorm van een stichting. Stichting heeft geen winstoogmerk. 

De activiteiten van de Stichting hebben alleen een sociale doel.

Stichting Bestuur die bestaat uit drie leden. Het bestuur is verantwoordelijk van de Besluitvorming  en de uitvoering van het beleid van de Organisatie.

De voorzitter van de organisatie A. A. Egal is een heel ervaren bestuurder. Hij is ook de oprichter van Afrikan Daryeel. Dhr. Egal is verantwoordijk van de contaten naar buiten. Hij verricht ook de daglijkse werzaamheden van de organisatie. Hij geeft ook nodige sturing aan de vele vrijwilligers bie betrokken zijn van Afrika Daryeel.

Daarnaast is een Secretaris, Hamdi Mohamud, ze is verantwoordelijk voor de Adminstratie and de documentatie van de organisatie. Het notuleren van de vergaderingen en andere bijeenkomsten hoort bij haar taken.

De Penningmeester van de Organisatie is:-

 Ubah Halane is verantwoordelijk van financiele taken van de organisatie. Het opstellen van de begroting en jaarrekening horen bij haar taken.

 

Afrikadaryeel  Bestuursleden

Voorzitter

: Dhr. A. A. Egal

Penningmeester

: Ubah Halane

Secretaris

 :Hamdi Mohamud


Volg ons op