aFRIKADARYEEL      ORGANISATION

Welkom


Dit is de website van Stichting Afrikadaryeel.


Op deze website laten wij u zien wie wij zijn, wat wij willen en hoe wij dat doen (Over ons), wat wij doen en wat wij gedaan hebben (Projecten).


De laatste jaren worden de eisen die aan organisaties zoals de onze worden gesteld door overheden en fondsen steeds groter. 


Het gaat hierbij om eisen als goed bestuur, transparantie van organisatie en verantwoording van verkrijging en besteding van financiële middelen. 


Om aan deze eisen te kunnen voldoen hebben wij in 2015 besloten om een beleidsplan op te stellen ten behoeve van het aanvragen in 2016 van het ANBI certificaat (ANBI)
Volg ons op